केएआयजेएस बँक इतिहास
 

आयएफएससी कोड - एमआयसीआर कोड

अनु.क्र. शाखेचे नांव आयएफएससी कोड एमआयसीआर कोड
१. मुख्य कार्यालय KAIJ0000001  
२. भेंडे गल्ली -कोल्हापूर KAIJ0000002 416386002
३. शिरोळ KAIJ0000003 416386501
४. जयसिंगपूर KAIJ0000004 416386153
५. पेठ वडगाव KAIJ0000005 416386502
६. गांधीनगर KAIJ0000006 416386004
७. शाहू पुरी-कोल्हापूर KAIJ0000007 416386003
८. मेन - इचलकरंजी. KAIJ0000008 416386201
९. इंड. इस्टेट इचलकरंजी. KAIJ0000009 416386203
१०. काळबादेवी मार्ग, मुंबई KAIJ0000010 400386002
१०. लक्ष्मी मार्ग, पुणे. KAIJ0000011 411386001
११. हुपरी KAIJ0000012 416386503
१३. गारगोटी KAIJ0000013 416386506
१४. गडहिंग्लज KAIJ0000014 416386476
१५. आजरा KAIJ0000015 416386504
१६. कराड KAIJ0000016 415386352
१७. वसंत मार्केट यार्ड - सांगली. KAIJ0000017 416386152
१८. सुळकूड KAIJ0000018 416386505
१९. गांवभाग - इचलकरंजी. KAIJ0000019 416386202
२०. मुलूंड -मुंबई. KAIJ0000020 400386003
२१. सोलापूर KAIJ0000021 413386002
२२. गणपती पेठ -सांगली. KAIJ0000022 416386151
२३. गुलटेकडी , पुणे. KAIJ0000023 411386002
२४. जवाहरनगर- इचलकरंजी KAIJ0000024 416386204
२५. नाशिक KAIJ0000025 422386002
२६. कोथरुड, पुणे KAIJ0000026 411386003
२७. औरंगाबाद KAIJ0000027 431386003
२८. लक्ष्मी औद्योगिक वसाहत, हातकणंगले KAIJ0000028 416386507
२९. लातुर KAIJ0000029 413386052
३०. कागल KAIJ0000030 416386005
३१. शहापूर, इचलकरंजी KAIJ0000031 416386205
३२. अहमदनगर KAIJ0000032 414386002
३३. जालना KAIJ0000033 431386052
३४. ठाणे KAIJ0000034 400386004
३५. हुबळी KAIJ0000035 580386002
३६. नावांगाव KAIJ0000036 580386003
३७. राजारामपुरी, कोल्हापूर KAIJ0000037 416386006
३८. हडपसर, पुणे KAIJ0000038 411386004
३९. भोसरी, पुणे KAIJ0000039 411386005
४०. कॉलेज कॅम्पस नाशिक KAIJ0000040 422386003
४१. वाशी, नवी मुंबई KAIJ0000041 400386005
४२. रत्नागिरी KAIJ0000042 415386051
४३. बंगळूरू KAIJ0000043 560386002
४४. आलास KAIJ0000044 416386508
४५. निपाणी KAIJ0000045 591386302

 
केएआयजेएस बँक
एसएमएस बँकिंग

एसएमएस बँकिंग नं. : +91 9225650117
लेटेस्ट ब्यालेनस इन अकौंट

अधिक जाणून घ्या »
मदत & समर्थन

कॉल सेंटर टोल फ्री नं. :
1800 233 6800

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न »
SSL Certificate
संपर्कात राहा

फोन नं: 91 230 2433505 - 508
ई मेल:kaijsbit@ijsbank.com

ऑनलाइन संपर्क फॉर्म »