केएआयजेएस बँक इतिहास
 

केएआयजेएस बँक ठेवी

केएआयजेएस बँक इतिहास

मुदत बंद ठेव

आमच्या आकर्षक ठेव योजना :

आमच्या आकर्षक ठेव योजना :

१/०१/२०१८ पासून सर्व ठेव खात्यांना लागू झालेले मंजूर बोर्ड मीटिंग ठराव न. ३१ दिनांक :१५/१२/२०१७ ने ठेवीवरील व्याज दर पत्रक

व्याज दर

कालावधी (सदरचे व्याज दर जनरल, व्यक्तिगत, एचयुएफ, लागू राहतील.

जनरल
जेष्ठ नागरिक
कालावधी मुदत ठेव व्याज दर
१५ लाखावरील
मुदत ठेव व्याज दर
१५ लाखावरील
७ ते ३० दिवस ४.७५ % ५.०० % ५.७५% ६.०० %
३१ ते ६० दिवस ५.२५ % ५.५० % ६.२५ % ६.५० %
६१ ते ९० दिवस ५.७५ % ६.०० % ६.७५ % ७.०० %
९१ ते १८० दिवस ७.२५ % ७.७५ % ८.२५ % ८.७५ %
१८१ दिवस ते ३६४ दिवस ७.०० % ७.२५ % ८.०० % ८.२५ %
१ वर्षे ते २ वर्षे ८.१० % ८.२५ % ९.१० % ९.२५ %
२ वर्षे १ दिवस ते १० वर्षे ७.५० % ७.७५ % ८.५० % ८.७५ %

खास तुमच्यासाठी

केएआयजेएस बँक
एसएमएस बँकिंग

एसएमएस बँकिंग नं. : +91 9225650117
लेटेस्ट ब्यालेनस इन अकौंट

अधिक जाणून घ्या »
मदत & समर्थन

कॉल सेंटर टोल फ्री नं. :
1800 233 6800

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न »
SSL Certificate
संपर्कात राहा

फोन नं: 91 230 2433505 - 508
ई मेल:kaijsbit@ijsbank.com

ऑनलाइन संपर्क फॉर्म »