केएआयजेएस बँक इतिहास
 

केएआयजेएस बँक ठेवी

केएआयजेएस बँक इतिहास

मुदत बंद ठेव

आमच्या आकर्षक ठेव योजना :

आमच्या आकर्षक ठेव योजना :

०४/१२/२०१८ पासून सर्व ठेव खात्यांना लागू झालेले मंजूर बोर्ड मीटिंग ठराव न. १३ दिनांक :01/१२/२०१८ ने ठेवीवरील व्याज दर पत्रक

व्याज दर

कालावधी (सदरचे व्याज दर जनरल, व्यक्तिगत, एचयुएफ, लागू राहतील.

जनरल
जेष्ठ नागरिक
कालावधी मुदत ठेव व्याज दर
१५ लाखावरील
व्याज दर
रु १ कोटी व १ कोटी ठेवीसाठी
मुदत ठेव व्याज दर
१५ लाखावरील
व्याज दर
रु १ कोटी व १ कोटी ठेवीसाठी
७ ते ३० दिवस ४.७५ % ५.०० % ५.०० % ५.७५% ६.०० % ६.०० %
३१ ते ६० दिवस ५.२५ % ५.५० % ५.५० % ६.२५ % ६.५० % ६.५० %
६१ ते ९० दिवस ५.७५ % ६.०० % ६.०० % ६.७५ % ७.०० % ७.०० %
९१ ते १८० दिवस ७.२५ % ७.७५ % ८.०० % ८.२५ % ८.७५ % ९.०० %
१८१ दिवस ते ३६४ दिवस ७.२५ % ७.५० % ८.०० % ८.२५ % ८.५० % ९.०० %
१ वर्षे ते २ वर्षे ८.२५ % ८.५० % ९.०० % ९.२५ % ९.५० % १०.०० %
२ वर्षे १ दिवस ते १० वर्षे ७.५० % ७.७५ % ८.०० % ८.५० % ८.७५ % ९.०० %

खास तुमच्यासाठी

केएआयजेएस बँक
एसएमएस बँकिंग

एसएमएस बँकिंग नं. : +91 9225650117
लेटेस्ट ब्यालेनस इन अकौंट

अधिक जाणून घ्या »
मदत & समर्थन

कॉल सेंटर टोल फ्री नं. :
1800 233 6800

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न »
SSL Certificate
संपर्कात राहा

फोन नं: 91 230 2433505 - 508
ई मेल:kaijsbit@ijsbank.com

ऑनलाइन संपर्क फॉर्म »