केएआयजेएस बँक इतिहास
 
केएआयजेएस बँक

चेक डिपॉझीट मशीन

Core Banking

आमच्या बँकेचे सेविंग, चालू, कॅश क्रेडिट व ओवर ड्राफ्ट खातेदार आपले लोकल क्लेअरींगचे सर्व प्रकारचे मायकर चेक खालील दिलेल्या शाखेत या मशिन मध्ये भरू शकतात..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मुख्य शाखा, इचलकरंजी
वार्ड नं. १२, घर नं. १,मेन रोड,
पी .ओ .बॉक्स नं. ६४, इचलकरंजी - ४१६११५ जिल्हा - कोल्हापुर

फ़ोन नं - +९१ २३० २४३३५०५-२४३३५०८ २४३१६१२ ,१३ ९८५०००९०७२
फँक्स नं - +९१ २३० २४३०४३४ ,२४३२९२६
मो. नं - ९८५०००९०७२

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

गांवभाग - इचलकरंजी.
वार्ड नं . ४, घर .नं. २८, झेंडा चौक, इजारे अपार्टमेन्ट,
इचलकरंजी - ४१६११५ जिल्हा .कोल्हापूर

फ़ोन नं - +९१ २३० २४२०५४५, ९८५०००९०७४
फँक्स नं - NA
मो. नं - ९८५०००९०७४

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इंड. इस्टेट - इचलकरंजी
वार्ड नं . १, घर .नं . २९१ , ब्लॉक नं . ७५,शाहू पुतळया जवळ ,
इंड. इस्टेट , इचलकरंजी - ४१६११५ .जिल्हा . : कोल्हापूर .

फ़ोन नं - +९१ २३० २४३६१५०, २४३७१०५, ९८५०००९०७३
फँक्स नं - NA
मो. नं - ९८५००५०१०९

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

गांधीनगर शाखा
४१८ / १ , 'बी ' दास बिल्डींग ,मेन रोड, गांधीनगर - ४१६११९ ,
जिल्हा:-कोल्हापूर

फ़ोन नं - +९१ २३१ २६१००८२ , २६११६३६, ९८५०००९०७८
फँक्स नं - +९१ २३१ २६११७३६
मो. नं - ९८५०००९०७८

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

भेंडे गल्ली -कोल्हापूर
२२७ 'सी' वार्ड, भेंडे गल्ली, कोल्हापूर - ४१६००२ .

फ़ोन नं - +९१ २३१ २५४१६६८, २५४६०५९, ९८५०००९०७६
फँक्स नं - +९१ २३१ २५४१४३७
मो. नं - ९८५०००९०७७

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शाहुपुरी - कोल्हापुर
५७६/१,इ ' स्टेशन रोड, बी टी काँलेजजवळ शाहुपुरी- कोल्हापुर ४१६००२


फ़ोन नं - +९१ २३१ २६५९९०३, २६६६२५३, ९८५०००९०७७
फँक्स नं - +९१ २३१ २६५९५०३


 
केएआयजेएस बँक
एसएमएस बँकिंग

एसएमएस बँकिंग नं. : +91 9225650117
लेटेस्ट ब्यालेनस इन अकौंट

अधिक जाणून घ्या »
मदत & समर्थन

कॉल सेंटर टोल फ्री नं. :
1800 233 6800

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न »
SSL Certificate
संपर्कात राहा

फोन नं: 91 230 2433505 - 508
ई मेल:kaijsbit@ijsbank.com

ऑनलाइन संपर्क फॉर्म »