केएआयजेएस बँक इतिहास
 
केएआयजेएस बँक

कॅश डिपॉजिट मशीन

आपण आता कोणत्याही शाखेमध्ये कॅश डिपॉजिट मशीन मध्ये कॅश जमा करू शकता, आमच्या मुख्य शाखेत केएआयजेएस बँक सह , आपण आता कॅश कोणत्याही वेळी २४ तासात कोणत्याही शाखेत जमा करू शकता.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मुख्य शाखा, इचलकरंजी
वार्ड नं. १२, घर नं. १,मेन रोड,
पी .ओ .बॉक्स नं. ६४, इचलकरंजी - ४१६११५ जिल्हा - कोल्हापुर

फ़ोन नं - +९१ २३० २४३३५०५-२४३३५०८ २४३१६१२ ,१३ ९८५०००९०७२
फँक्स नं - +९१ २३० २४३०४३४ ,२४३२९२६
मो. नं - ९८५०००९०७२

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इंड. इस्टेट - इचलकरंजी
वार्ड नं . १, घर .नं . २९१ , ब्लॉक नं . ७५,शाहू पुतळया जवळ ,
इंड. इस्टेट , इचलकरंजी - ४१६११५ .जिल्हा . : कोल्हापूर .

फ़ोन नं - +९१ २३० २४३६१५०, २४३७१०५, ९८५०००९०७३
फँक्स नं - NA
मो. नं - ९८५००५०१०९

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शाहुपुरी - कोल्हापुर
५७६/१,इ ' स्टेशन रोड, बी टी काँलेजजवळ शाहुपुरी- कोल्हापुर ४१६००२


फ़ोन नं - +९१ २३१ २६५९९०३, २६६६२५३, ९८५०००९०७७
फँक्स नं - +९१ २३१ २६५९५०३


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

जवाहरनगर, इंचलकरंजी
१८/१७७ जुन्या जकात नाक्याच्या शेजारी, मानजी सन्स बिल्डीँग, जवाहरनगर, इचलकरंजी - ४१६११५. जिल्हा. कोल्हापूर .


फ़ोन नं- +९१ २३० २४४००४४, २४४०१४४, ९८५०००९०७५
फँक्स नं - NA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

जयसिंगपूर
मेन रोड ,जयसिंगपूर - ४१६१०१तालुका :-शिरोळ, जिल्हा:-कोल्हापूर


फ़ोन नं- +९१ २३२२ २२५४०८, २२६१०८, ९८८११५८७११
फँक्स नं- +९१ २३२२ २३९६३५


 
केएआयजेएस बँक
एसएमएस बँकिंग

एसएमएस बँकिंग नं. : +91 9225650117
लेटेस्ट ब्यालेनस इन अकौंट

अधिक जाणून घ्या »
मदत & समर्थन

कॉल सेंटर टोल फ्री नं. :
1800 233 6800

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न »
SSL Certificate
संपर्कात राहा

फोन नं: 91 230 2433505 - 508
ई मेल:kaijsbit@ijsbank.com

ऑनलाइन संपर्क फॉर्म »